INTELLIGENTE DAMPKAPSTURING

Beschrijving

Door het continu bewaken van temperatuur en rookontwikkeling zullen, via een intelligente sturing, de extractie- en pulsiedebieten continu aangepast worden in functie van de noodzaak. Hierdoor kunnen enorme hoeveelheden energie bespaard worden. Het IntelliHood systeem betaald zichzelf al op een paar jaar terug !

Intelli-Hood

Automatische luchtafzuiging in functie van het kookproces.

De Intelli-Hood-sturing bestaat uit:

    • een één- of vierkanaals I/O-processor;
    • een bedieningspaneel;
    • de nodige temperatuursensoren;
    • de nodige optische sensoren;
    • de nodige bekabeling.

 

     

Technische Fiche        Typebeschrijving

Contact

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search