0

INDUCTOVENT

Naarmate de kookopstellingen groter worden, stijgt ook de noodzaak om de afgezogen lucht te compenseren om alzo de onderdruk in uw keuken te beperken. Dankzij zijn unieke vormgeving kan u met de [...]

page 1 of 2